Liên hệ

Khách sạn của chúng tôi hoan nghênh những ý kiến ​​đóng góp hoặc thắc mắc của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Địa điểm của chúng tôi

Nếu bạn cần hỗ trợ trực tiếp, chúng tôi luôn sẵng sàng phục vụ các bạn với những ưu tiên cao nhất.

Biểu mẫu liên hệ

Bạn có ý kiến đóng góp, hay yêu cầu quan trọng. Hãy gửi thông tin cho chúng tôi sớm nhất để chúng tôi kịp thời hỗ trợ

Scroll to Top